Cpanel Mail Kuyruğu Temizleme

WHM / Cpanel üzerinde istediğiniz tüm önlemleri almanıza rağmen müşterileriniz tarafından veyahut bilgisayar sistemlerine bulaşan virüs nedeni ile sürekli mail gönderimi zaman içerisinde sunucunuz üzerinde mail kuyruğunun şişmesine neden olmaktadır. Bu durum, sunucu üzerinde işlemci kullanımını yükselterek performansın ciddi şekilde düşmesine neden olmaktadır. SSH ile sunucuya giriş yaptıktan sonra ;

Exim mail kuyruğunu görmek için ;

exim -bp

Exim kuyrukta bekleyen mail sayısını görmek için ;

exim -bpc

Kuyrukta bekleyen mailleri silmek için – 1.Yol  – (bekleyen mail sayısı fazla olması durumunda, kuyruk maillerinin bekletildiği klasörü exim.old olarak değiştirerek yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.) ;

/etc/init.d/exim stop
cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim
/etc/init.d/exim restart

Kuyrukta bekleyen mailleri silmek için – 2.Yol  – (bekleyen mail sayısı az olması durumunda, kuyrukta bekleyen mailleri tek tek silebilirsiniz.) ;

/etc/init.d/exim stop
exim -bp | grep '<' | awk '{ print $3; system("exim -Mrm "$3)}'
/etc/init.d/exim restart

*Not: 2.yolda exim servisini durdur / başlat yapmadan da kuyruk temizleme işlemini yapabilirsiniz.

C# Mdi Form Kullanımı


    private void CheckMdiChildren(Form form)
    {
      foreach (Form frm in this.MdiChildren)
      {
        if (frm.GetType() == form.GetType())
        {
          frm.Focus();
          return;
        }
      }

      form.MdiParent = this;
      form.Show();
    }


      Form1 yeniform = new Form1 ();
      CheckMdiChildren(yeniform );

.NET ile Event İşlemleri


      try
      {
         //işlemler
      }
      catch (Exception ex)
      {
        EventLog log = new EventLog();
        log.Source = "Application";
        log.WriteEntry(ex.Message, EventLogEntryType.Error, 200);

      }

.Net ile Binary Resim Okuma


      byte[] resim = (byte[])dt.Rows[0]["Resim"];
      MemoryStream stream = new MemoryStream(resim);
      pictureEdit1.Image = System.Drawing.Image.FromStream(stream);

C# ile İnternet Bağlantı Kontrolü

    public class InternetCS
    {
      [DllImport("wininet.dll")]
      private extern static bool InternetGetConnectedState(out int Description, int ReservedValue);
      public static bool IsConnectedToInternet()
      {
        int Desc;
        return InternetGetConnectedState(out Desc, 0);
      }
    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if InternetCS.IsConnectedToInternet() == true

        {
         MessageBox.Show("bağlantı var");
        }
    }